جزئیات پروژه اجرای شمع‌های درجاریز و فونداسیون پروژه پیشگام هدی 2

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای شمع‌های درجاریز و فونداسیون پروژه پیشگام هدی 2

شرح پروژه

شرح پروژه: اجرای 19 حلقه شمع درجاریز به قطر 100 سانتیمتر و به عمق 22 متر و اجرای فونداسیون شامل عملیات قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی و تخریب سر شمع

مشخصات پروژه

رشته:
دسته بندی:
وضعیت پروژه:
مدت قرارداد:

2 ماه

تاریخ شروع:

1398/03/12

درصد پیشرفت:
70%
با ما در ارتباط باشید.