جزئیات پروژه اجرای عملیات ابنیه طرح احداث کارخانه 2 میلیون تنی کنسانتره فم سنگان

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای عملیات ابنیه طرح احداث کارخانه 2 میلیون تنی کنسانتره فم سنگان

شرح پروژه

شرح پروژه: انجام بخشی از عملیات فنی و اجرایی مربوط به اجرای عملیات ابنیه سازه های Stockpile Tunnel، Conveyor01 و Conveyor03 در طرح احداث کارخانه 2 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن فم سنگان.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان خراسان رضوی – شهرستان خواف

مدت قرارداد:

6 ماه

تاریخ شروع:

1398/03/15

درصد پیشرفت:
20%
با ما در ارتباط باشید.