جزئیات پروژه اجرای پروژه سد مخزنی عباس آباد (بانه، استان کردستان)

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > اجرای پروژه سد مخزنی عباس آباد (بانه، استان کردستان)

شرح پروژه

مشخصات فنی پروژه:

  • ارتفاع از پی : 52 متر
  • طول تاج: 527 متر
  • حجم مخزنی: 14 میلیون متر مکعب

اهداف: تهیه آب شرب، کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی منطقه

مشارکت شرکت کیتروپی پارسی: در ساخت و تکمیل عملیات اجرایی این سد در بخش های ساخت گالری، آبگیر، سرریز و راه دسترسی

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
تاریخ شروع:

1389/03/31

با ما در ارتباط باشید.