جزئیات پروژه قطعه 4 بخش دوم آزادراه اصفهان – شیراز

شرکت کیترو پی پارسی > پروژه ها > قطعه 4 بخش دوم آزادراه اصفهان – شیراز

شرح پروژه

پروژه قطعه چهارم آزادزاه اصفهان – شیراز به طول تقریبی 35 کیلومتر (از کیلومتر 221 الی 256) و با عرض 27.4 متر در 4 خط و در دو باند مجزا احداث می‌شود.
عملیات اجرایی این پروژه شامل عملیات زیرسازی راه (خاکبرداری، خاکریزی و ابنیه) و نیز عملیات روسازی (مصالح ضد یخبندان (توونان)، زیراساس، اساس و آسفالت)، نیوجرسی و علائم ایمنی راه‌ها و همچنین عملیات متفرقه در پروژه به همراه تأمین کلیه امکانات موردنیاز جهت اجرای کامل آن می‌باشد.

مشخصات پروژه

دسته بندی:
وضعیت پروژه:
محل اجرا:

استان فارس

مدت قرارداد:

48 ماه

تاریخ شروع:

1391/10/06

درصد پیشرفت:
70%
با ما در ارتباط باشید.